Strona główna   Ogłoszenia parafialne   Adoracja Wieczysta   Duszpasterze   Wspólnoty   Historia   Liturgia   Cmentarz   KontaktMsza Święta w Farze:

 

Msze Święte poza Farą

- dni powszednie:
  16:00 ( śr. - Sanatorium)

  18:00 (śr. - Kokorzyn)

- niedziele i święta:
  9:00 (Szpital Miejski)
  9:30 (Sanatorium)
  11:00 (Kokorzyn)

Nabożeństwa:

- za przyczyną św. Józefa we wtorek

za przyczyną MB Nieustającej Pomocy w środę

za przyczyną św. Jana Pawła II w czwartek

- Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek

- I Sobota miesiąca - Różaniec Fatimski

- Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu 24/7 /ul. Wyszyńskiego 18/


Parafia NMP Wniebowziętej 
w Kościanie

ul. Kościelna 1

czynnę: poniedziałek i środę:  godz. 10.00-12.00 

oraz
wtorek i czwartek:  godz. 16.00-17.30

tel. (65) 511-91-57

 

Dane do przelewu/wpłat

 

Parafia NMP Wniebowziętej w Kościanie
ul. Kościelna 1, 64-000 Kościan
nr rachunku:  49 1090 1274 0000 0000 2701 1690

 

tytuł:(cel na jaki składana jest ofiara)

  

 

PZ Caritas nr 145

nr rachunku: 17 8666 0004 2002 0100 1926 0003 

 

Biuro cmentarne

ul. Koszewskiego 46

czynne: poniedziałek w godz. 13.00-17.00

od wtorku do soboty w godz. 9.00-13.00

tel: 517721184

 Fara Kościan
49
32 

Porady


Porady, jeżeli zmarła bliska osoba

Pogrzeb chrześcijański parafianina:

1. O śmierci parafianina należy powiadomić Proboszcza Parafii, do której należał zmarły, aby odnotować ten fakt w parafialnej księdze zgonów oraz ustalić miejsce i termin liturgii pogrzebowej (łącznie z Mszą św. pogrzebową);

Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego:
a) akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
b) zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych, Spowiedzi i Komunii Św. wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala

2. Miejsce i termin pogrzebu na cmentarzach zamiejscowych ustalają ich administratorzy.

3. Do liturgii pogrzebowej należy Msza św. pogrzebowa odprawiana w ramach pogrzebu. We Mszy św. uczestniczy cała rodzina w sposób pełny, tzn. przyjmują Komunię św.

W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii miejsca zamieszkania osoby zmarłej.


Jeśli zmarła bliska osoba i zgon nastąpił w domu, należy przede wszystkim:

· Wezwać lekarza, by stwierdził zgon i wypisał tzw. kartę zgonu;

· Zadzwonić pod jednej z wybranych firm pogrzebowych pod całodobowy numer telefonu.

Wówczas odebrane zostaną zwłoki, by zgodnie z wymogami prawa zawieźć je do chłodni;

· Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby Zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego (właściwego dla miejsca zgonu) i odebrać akty zgonu;

· W miarę możliwości tego samego, względnie następnego dnia, należy przyjść do zakładu wraz z dokumentami, których wykaz zamieszczamy niżej i omówić wszelkie kwestie związane z ceremonią pogrzebową oraz jej przebiegiem. Tam też służymy Państwu wszelką radą oraz pomocą.


Jeśli zmarła bliska osoba i zgon nastąpił w szpitalu, należy przede wszystkim:

· Udać się do działu statystyki w szpitalu, aby odebrać kartę zgonu, wystawioną przez lekarza oraz kartę potwierdzenia odbioru zwłok;

· Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby Zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego (właściwego dla miejusca zgonu) po akty zgonu;

· W miarę możliwości tego samego, względnie następnego dnia, należy przyjść do zakładu wraz z dokumentami, których wykaz zamieszczamy niżej i omówić wszelkie kwestie związane z ceremonią pogrzebową oraz jej przebiegiem.


Wykaz dokumentów, które są wymagane aby zorganizować pochówek:

- akt zgonu;

- karta zgonu;

- dowód osobisty oraz nr NIP osoby najbliższej, zlecającej pochówek;

- nr NIP oraz legitymacja emeryta, rencisty Osoby Zmarłej (jeśli taką posiada).

 

 

                                

Osób online: 10
stat4u