Strona główna   Ogłoszenia parafialne   Adoracja Wieczysta    Duszpasterze   Wspólnoty   Historia   Liturgia   Cmentarz   KontaktMsza Święta w Farze:

 

Msze Święte poza Farą

- dni powszednie:
  16:00 ( śr. - Sanatorium)

  18:00 (śr. - Kokorzyn)

- niedziele i święta:
  9:00 (Szpital Miejski)
  9:30 (Sanatorium)
  11:00 (Kokorzyn)

Nabożeństwa:

- za przyczyną św. Józefa we wtorek

za przyczyną MB Nieustającej Pomocy w środę

za przyczyną św. Jana Pawła II w czwartek

- Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek

- I Sobota miesiąca - Różaniec Fatimski

- Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu 24/7 /ul. Wyszyńskiego 18/


Parafia NMP Wniebowziętej 
w Kościanie

ul. Kościelna 1

czynnę: poniedziałek i środę:  godz. 10.00-12.00 

oraz
wtorek i czwartek:  godz. 16.00-17.30

tel. (65) 511-91-57

 

Dane do przelewu/wpłat

 

Parafia NMP Wniebowziętej w Kościanie
ul. Kościelna 1, 64-000 Kościan
nr rachunku:  49 1090 1274 0000 0000 2701 1690

 

tytuł:(cel na jaki składana jest ofiara)

  

 

PZ Caritas nr 145

nr rachunku: 17 8666 0004 2002 0100 1926 0003 

 

Biuro cmentarne

ul. Koszewskiego 46

czynne: poniedziałek w godz. 13.00-17.00

od wtorku do soboty w godz. 9.00-13.00

tel: 517721184

 Fara Kościan
41
28 

Bierzmowanie


Zachęcamy kandydatów do bierzmowania by uczestniczyć w Niedzielnej Mszy świętej o godz. 18.00.

 


Zasady przygotowania do sakramentu bierzmowania !

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu.

Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Nieobecności należy usprawiedliwiać poprzez rozmowę kandydata z księdzem prowadzącym.

Dwie nieusprawiedliwione nieobecności na spotkaniu skutkują odsunięciem przygotowania na następny rok.

Wszystko, co dzieje się na spotkaniu, jest objęte dyskrecją, w szczególności: wypowiedzi, poglądy i oceny uczestników. Nie przerywamy swoich wypowiedzi, nie komentujemy, nie przeszkadzamy.

Złe zachowanie kandydata skutkuje wyproszeniem ze spotkania i wpisaniem nieobecności bez możliwości usprawiedliwienia.

W przypadku złamania zasad, których rozmiar czy notoryczność tego wymaga, kandydat zostanie odsunięty od dalszych przygotowań.

Dobro duchowe kandydata jest naczelną zasadą w przygotowaniu.

 

Kandydaci spoza parafii NMP Wniebowziętej w Kościanie chcący uczestniczyć w spotkaniach i przystąpić do sakramentu bierzmowania w naszej wspólnocie są zobowiązani do dostarczenia zgody księdza proboszcza
z parafii 
faktycznego miejsca zamieszkania.

 

 

Deklaracja kandydata
przed rozpoczęciem przygotowań
do Sakramentu Bierzmowania

 

Ja, ........................................................................................................................................................

oświadczam, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w parafii pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie. Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to kolejny etap na drodze wzrastania w wierze, nadziei i miłości.

Jestem świadomy, że w dążeniu do dojrzałości chrześcijańskiej konieczne są: żywy kontakt z Bogiem oraz pogłębianie rozumienia prawd wiary i moralności chrześcijańskiej. Pragnę zatem dobrowolnie i świadomie stosować się do niżej wymienionych zasad:

1. W każdą Niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej

2. Regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty

3. Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu

4. Systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych jako przygotowanie do Bierzmowania

5. Uczestniczyć w nabożeństwach: różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej (Wielki Post), majowych

6. Odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach

7. Indeks do bierzmowania stanowi formę pomocy w przygotowaniach. Proszę traktować go odpowiedzialnie. Zniszczenie, bądź zgubienie indeksu należy zgłosić prowadzącemu przygotowanie do bierzmowania.

8. Wszędzie będę starał(a) się być świadkiem wiary w Boga.

Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych zasad może być konieczność wydłużenia tego okresu mojego chrześcijańskiego dojrzewania.

 

…………………………                                               .......................................
data                                                                podpis kandydata

 

________________________________________


Oświadczenie Rodziców

      Zgłaszamy naszego syna/córkę do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do Bierzmowania. Zgodnie z tym, co obiecaliśmy Bogu przy chrzcie dziecka, czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Bierzmowania.

 

 

             .............................                                                              ..................................
                       data                                                                            podpis rodzica/opiekuna

 

 

  

Ankieta kandydata rozpoczynającego przygotowanie do sakramentu bierzmowania:

 

Nazwisko i Imię........................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia ...........................................................................................................

Data i parafia chrztu świętego ....................................................................................................

Adres zamieszkania ..................................................................................................................

Numer kontaktowy do rodziców wraz z imieniem ..........................................................................

Numer kontaktowy ...................................................................................................................

Adres e-mail ............................................................................................................................

Nazwa szkoły i klasa .................................................................................................................

Imię i Nazwisko katechety .........................................................................................................

                                

Osób online: 2
stat4u