Strona główna   Ogłoszenia parafialne   Adoracja Wieczysta    Duszpasterze   Wspólnoty   Historia   Liturgia   Cmentarz   KontaktMsza Święta w Farze:

 

Msze Święte poza Farą

- dni powszednie:
  16:00 ( śr. - Sanatorium)

  18:00 (śr. - Kokorzyn)

- niedziele i święta:
  9:00 (Szpital Miejski)
  9:30 (Sanatorium)
  11:00 (Kokorzyn)

Nabożeństwa:

- za przyczyną św. Józefa we wtorek

za przyczyną MB Nieustającej Pomocy w środę

za przyczyną św. Jana Pawła II w czwartek

- Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek

- I Sobota miesiąca - Różaniec Fatimski

- Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu 24/7 /ul. Wyszyńskiego 18/


Parafia NMP Wniebowziętej 
w Kościanie

ul. Kościelna 1

czynnę: poniedziałek i środę:  godz. 10.00-12.00 

oraz
wtorek i czwartek:  godz. 16.00-17.30

tel. (65) 511-91-57

 

Dane do przelewu/wpłat

 

Parafia NMP Wniebowziętej w Kościanie
ul. Kościelna 1, 64-000 Kościan
nr rachunku:  49 1090 1274 0000 0000 2701 1690

 

tytuł:(cel na jaki składana jest ofiara)

  

 

PZ Caritas nr 145

nr rachunku: 17 8666 0004 2002 0100 1926 0003 

 

Biuro cmentarne

ul. Koszewskiego 46

czynne: poniedziałek w godz. 13.00-17.00

od wtorku do soboty w godz. 9.00-13.00

tel: 517721184

 Fara Kościan
46
29 

Małżeństwo


Sakramenty Święte - Małżeństwo (ślub konkordatowy)

1. Ustalenie terminu ślubu (w godzinach otwarcia biura parafialnego).
2. Pierwsze spotkanie (nie później niż 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu)
3. Dokumenty wymagane do zawarcia związku małżeńskiego (należy dostarczyć przy pierwszym spotkaniu):

  •   Dowody Osobiste nupturientów (narzeczonych)
  •   Świadectwo Chrztu i Bierzmowania (wystawia parafia chrztu)
  •   Świadectwo ukończenia nauki religii (ostatnia klasa szkoły średniej)
  •   Zaświadczenie ukończenia nauk przedślubnych
  •   Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej

 Termin spotkania – (spisanie protokołu przedmałżeńskiego) należy wcześniej uzgodnić telefonicznie lub osobiście na trzy miesiące przed ślubem.

 

Poradnia Przedmałżeńska (rodzinna) w Farze kościańskiej:

           3 środa miesiąca o godz. 19.00 - wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny
           Marzena Garczarek,  kom. 785075164

 

 

Katechezy przedmałżeńskie: https://www.dr.archpoznan.pl/ (Archidiecezja Poznańska – Duszpasterstwo Rodzin)

 

 Kościan FARA:

TERMINY:

Cykl I

 

12, 13, 14 kwietnia i 19, 20, 21 kwietnia 2024r.

 

 

 

Cykl II

 

4, 5, 6 października i 11, 12, 13 października 2024

 

 

 

GODZINA: piatek i sobota o godz. 19.00 w niedzielę o godz. 14.00

MIEJSCE: Dom Parafialny, ul. Wyszyńskiego 12, Kościan,

 

KU PRZYPOMNIENIU - Dla narzeczonych zamierzających zawrzeć sakrament małżeństwa w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Kościanie

1. Małżeństwo jest w Kościele sakramentem, a zewnętrzna oprawa jego zawarcia stanowi element liturgii Kościoła rzymskokatolickiego. Z tego powodu należy uczynić wszystko, aby to właśnie czynne uczestnictwo stanowiło jego najistotniejszy wymiar.

2. Sakrament małżeństwa sprawuje się z reguły podczas Mszy świętej. Na życzenie nowożeńców można go udzielić podczas nabożeństwa. Regułą jest, że poza Mszą świętą (podczas nabożeństwa) błogosławi się tzw. małżeństwa mieszane, a więc z chrześcijanami innych wyznań, wyznawcami innych religii lub niewierzącymi.

3. Aktywny udział w liturgii może wyrazić się np. w czytaniu słowa Bożego lub modlitwy wiernych przez nowożeńców lub kogoś z gości, śpiewaniu psalmu albo zorganizowaniu procesji z darami (patena z chlebem i ampułki z wodą i winem) przez nowożeńców, świadków lub innych uczestników uroczystości.

4. Parafia w której można zawrzeć małżeństwo jest parafią faktycznego zamieszkania jednego z narzeczonych (nie zameldowania czy chrztu świętego). W przypadku chęci zawarcia małżeństwa w innej parafii, należy uzyskać pisemną zgodę proboszcza miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.

5. Ze względu na ilość ślubów w Farze należy wcześniej zarezerwować termin ślubu. Do biura parafialnego należy zgłosić się 3 miesiące przed planowanym ślubem dla spisania formalności urzędowych.

6. Miejscem udzielania ślubu jest wyłącznie kościół parafialny, co wynika z prawa kościelnego.

7. Zgodnie z postanowieniem Konkordatu, nie można błogosławić małżeństwa, które nie miałoby skutków cywilnych. Z tego powodu narzeczeni winni zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu zamieszkania jednego z narzeczonych celem uzyskania stosownych zaświadczeń na stan wolny (dokument jest ważny tylko 6 miesiące)

8. Komplet dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności administracyjnych zmierzających do zawarcia małżeństwa obejmuje:
    a. Dowody osobiste narzeczonych;
    b. Świadectwo chrztu narzeczonych (wraz z adnotacją o bierzmowaniu) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do biura parafialnego;
    c. Świadectwo ukończenia katechezy na poziomie ponadgimnazjalnym;
    d. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej;
    e. Świadectwo odbycia konsultacji w kościelnej poradni rodzinnej.
    f. Świadectwo z USC konieczne do uznania cywilnych skutków sakramentalnego małżeństwa (tzw. Ślub konkordatowy) lub akt zawarcia związki cywilnego;
   g. Narzeczeni powinni znać datę przystąpienia do I Komunii świętej i do bierzmowania

9. Świadkiem sakramentu małżeństwa może być każdy, kto ukończył 18 rok życia i nie ma ograniczonych praw publicznych w Polsce.
W odniesieniu do świadków należy podać następujące dane: imię i nazwisko, wiek, zawód i adres zamieszkania.


10. W przypadku, gdy jedno z narzeczonych nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym, para młoda winna zapewnić obecność tłumacza przysięgłego podczas liturgii małżeństwa.

11. Należy pamiętać, aby strojepary młodej i gości odpowiadały powadze i szacunkowi dla świątyni i liturgii w niej sprawowanej. Z tego powodu panna młoda bezwarunkowo powinna tak dobrać suknię ślubną, aby ramiona i dekolt pozostawały zakryte na czas liturgii. W przypadku niedostosowania stroju do tych wymagań, Parafia dysponuje białym materiałem, którego można użyć jako okrycia (szal) na czas liturgii.

12. Oprawę muzyczna zapewnia parafialny organista. Podczas liturgii wykonuje się śpiewy religijne (nie przeboje filmowe). Ewentualny udział innych osób śpiewających, grających na instrumentach bądź zespołów muzycznych należy uzgodnić z organistą.

13. Fotograf i kamerzysta winni posiadać uprawnienia do wykonywania swych czynności podczas ceremonii liturgicznych. Pozwolenia takie wydaj Archidiecezja Poznańska.

14. Narzeczeni powinni zadbać, by goście weselni nie zaśmiecali placu przykościelnego rzucanymi przedmiotami typu konfetti, sztuczne płatki róż, ryż itp. Jeśli wyperswadowanie gościom powstrzymania się od tej praktyki jest niemożliwe, narzeczeni są zobowiązani do zapewnienia posprzątania otoczenia kościoła.

 

Pozdrawiam z modlitwą
ks. Paweł Skrzypczak
proboszcz

 

                                

Osób online: 10
stat4u